Citizen V and the V-Batallion #1-3 Complete mini-series

7.50€ 4.50€

Marvel 2001.
Complete mini-series. From the pages of Thunderbolts.
VF/NM.
Publishers