Citizen V and the V-Batallion #1-3 Complete mini-series

$8.11 $6.07

Marvel 2001.
Complete mini-series. From the pages of Thunderbolts.
VF/NM.
Publishers